VARNING! FARA! | Sverigedemokraterna i Uddevalla

VARNING! FARA!

Uppenbarligen resonerar tidningen Bohusläningen så, att sanning och fakta ibland kan vara obekväma eller rent av farliga att delge väljare och medborgare. Förmodligen med tanke att dessa inte kan anses kompetenta nog att hantera, analysera eller dra ”rätt” slutsatser av given information.

Vi fick ett annonserbjudande av tidningen och valde nedanstående original för publicering vilket nekades då ”uppgifterna i annonsen inte är kontrollerade eller säkerställda”, trots att de är tagna från respektive lands officiella myndighetssidor och trots att vi lämnade erforderliga källhänvisningar.

Ture Malmgrens anda tycks sedan länge ha förbleknat i den tidning han en gång grundade.

 ”Bohusläningen ska vara en lykta för dem som vilja se sig omkring, oläglig för dem som har något att dölja!” Ture Malmgren 1878

annonsstatistik