Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Sverigedemokraterna i Uddevalla arbetar för att återskapa det trygga och sammanhållna samhälle som vi tidigare haft. Vi vill ha ett Uddevalla som bygger på tillit, omtanke och gemenskap. Ett Uddevalla som är stolt över sin historia och som har stor framtidstro.

Idéerna som ligger till grund för vårt samhällsbygge bygger på hänsyn till människans grundläggande behov av att känna trygghet, delaktighet och gemenskap. Därför att i ett samhälle där man känner samhörighet, där man känner att man är del av en större gemenskap, känner man också tillit till och ansvar för sina medmänniskor.

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!