Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Uddevalla

Förtroendevalda

Parlamentariska gruppen.                                                                           Styrelse SD Uddevalla.

Gruppledare:

Martin Pettersson                   Uppdrag och kontaktuppgifter                                                                                                     Ordförande: Martin Pettersson

Ledamot:

Rolf Carlsson                          Uppdrag och kontaktuppgifter                                                                                                     Vice ordförande: Rolf Carlsson

Rose-Marie Antonsson          Uppdrag och kontaktuppgifter

Elena Tibblin                           Uppdrag och kontaktuppgifter

Stefan Eliasson                       Uppdrag och kontaktuppgifter                                                                                                     Sekreterare: Stefan Eliasson

Krzysztof Swiniarski               Uppdrag och kontaktuppgifter

John Alexandersson               Uppdrag och kontaktuppgifter

Marjut Laine                            Uppdrag och kontaktuppgifter

Tommy Carlin                          Uppdrag och kontaktuppgifter

Ersättare:

Mattias Forseng                      Uppdrag och kontaktuppgifter                                                                                                      Kassör: Mattias Forseng

Andreas Svensson                  Uppdrag och kontaktuppgifter

Anders Andersson                  Uppdrag och kontaktuppgifter

Teodor Winter                         Uppdrag och kontaktuppgifter

Bo Antonsson                          Uppdrag och kontaktuppgifter

Revisor:

Leif Frisk                                 Uppdrag och kontaktuppgifter                                                                                                      Suppleant: Leif Frisk