Sverigedemokraterna i Uddevalla | FÖR BÅDE NUTID OCH FRAMTID

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna Uddevalla

Politiskt har det varit en mycket händelserik period. Den självutnämnda Samverkansmajoriteten kom mest
ironiskt att kollapsa till följd av bristande samverkan. Detta var Allianspartiernas andra försök till att styra
tillsammans med Uddevallapartiet, det blev också andra gången som Allianspartierna kastat ut Uddevallapartiet
efter halva mandatperioden. Måhända har man kanske lärt sig något denna gång.

Under den något segdragna kollapsen kom de traditionella maktpartierna att inse att de tillsammans delar
prioriteringen om att makten kommer i första hand, och kommuninvånarna i andra hand.
Resultat av denna insikt blev en ny majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet
och Liberalerna. I samma stund som den nya majoriteten röstat fram Ingemar Samuelsson (S) till politikens
tyngsta post tystnade också de mer hårdföra moderata företrädare som tidigare riktat massiv kritik mot att
Centerpartiet och Liberalerna på nationellt plan gjort just vad man nu själva gör här i Uddevalla.
Återigen är det ironin som tydligast utmärker Uddevallas kommunpolitik.

Tillskapandet av den nya majoritetskonstellationen kom också att innebära att Sverigedemokraterna nu är
största oppositionsparti i Uddevalla. Ett ansvar som vi ödmjukast tar på största allvar. Med syfte att tillsammans
bli större än Sverigedemokraterna uppstod en oppositionssamverkan bestående av Vänsterpartiet, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna och Uddevallapartiet. Bland annat för att komma åt den plattform som normalt besitts av
det största oppositionspartiet, men även för att ’lägga grunden för något framtida’ som Christer Hasslebäck
(UP) utryckte det i en intervju med P4 Väst. Vi som aldrig fått erfara andra förutsättningar än hårt ideellt arbete
på kvällar och helger arbetar oberörda vidare på samma vis som vi alltid gjort.

Sammanfattningsvis bjuds alltså Uddevallas väljare blott tre alternativ i kommande val.
Endera kan man rösta på det röda blocket bestående av Socialdemokraterna med samarbetspartier, eller så
kan man rösta på det andra röda blocket bestående av Vänsterpartiet med samverkanspartier, eller så röstar
man på Sverigedemokraterna. Denna raka beskrivning försöker i möjligaste mån att tonas ned av sympatisörer
och företrädare från de andra partierna som inte känner sig bekväma med på hur sätt verkligheten faktiskt
förhåller sig. Medveten om att det finns många kommuninvånare som inte är intresserade av att rösta på något
av de båda röda blocken har vi Sverigevänner ett gemensamt intresse, och ett gemensamt ansvar, att förklara
för vänner, arbetskamrater och familj på hur sätt det politiska landskapet i Uddevalla faktiskt ser ut.
Vi måste förklara att det idag finns blott ett enda alternativ för de kommuninvånare som inte vill rösta rött.
Det alternativet är Sverigedemokraterna.

I övrigt önskar vi er alla en trevlig sommar. Ta hand om varandra, men håll avstånd, så syns vi till hösten.